Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2020-10-08 00:00

Statsbudsjettet – Hva skjedde med gods på bane?

Stortinget har vedtatt å bruke 18 milliarder kroner på investeringer i jernbanen for å styrke godstransporten. I 2021-budsjettet er ikke satt av én investeringskrone under omtalen av Gods på jernbanen. Det er kun omtale av tilskuddsordningen til godstogoperatørene, som foreslås videreført som planlagt, med 90 millioner kroner i 2021.

Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge
Ole A. Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge.

- Dette er dramatisk for godssatsingen på jernbanen. PostNord vil gjerne bruke jernbanen mest mulig både på grunn av miljø, redusert belastning av veier og ikke minst fordi jernbanen er svært konkurransedyktig når den fungerer, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Ole A. Hagen i PostNord.

I inneværende Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 ble det planlagt brukt 18 milliarder kroner på investeringer i nye godsterminaler, lengre krysningsspor og andre tiltak for å sørge for en raskere og mer pålitelig fremføring av gods på jernbanen. Hele Stortinget har stått bak denne satsingen.

Hvert år har dette hatt en egen omtale i statsbudsjettet under tittelen Mer gods på bane. Tittelen står i budsjettet for 2021 også, men ikke ett eneste investeringsprosjekt er omtalt. Kun en rund formulering: 
«Vilkårene for godstransport på jernbanen skal bedres gjennom tiltak på godsterminaler, forlengelse av kryssingsspor og andre sporarbeider.»

- I budsjettet for 2020 var det listet opp 7 prosjekter til en samlet kostnad til 448 millioner kroner. Dette var alt for lite til å nå 5,5 milliarder i investeringer innen 2023, men i budsjettet for 2021 er det ikke nevnt et eneste investeringsprosjekt for godstransporten, sier Hagen.

Formuleringen i NTP:

«Regjeringen ønsker derfor at gods går på jernbane der dette er hensiktsmessig, og legger opp til at det i planperioden gjennomføres samfunnsøkonomisk lønnsomme godsinvesteringer på til sammen om lag 18 mrd. kr, hvorav om lag 5,5 mrd. kr er i første Planperiode (2018-2023).»

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger