Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2020-04-22 13:48

Sterk resultatforbedring for PostNord i første kvartal 2020

Både PostNord-konsernet og PostNord Norge hadde en positiv resultatutvikling i første kvartal 2020. Inntektene har økt, og lønnsomheten er forbedret.

PostNord konsernet: Økte inntekter og en bedret lønnsomhet i første kvartal 2020

  • Inntekter 9 507 MSEK (9 471 MSEK i 2019), en organisk vekst på 0,2 %
  • Driftsresultat (EBIT) 314 MSEK (162 MSEK i 2019)
  • Resultat 263 MSEK (56 MSEK i 2019)

Kilde: Kvartalsrapport PostNord 2020, www.postnord.com

Kommentarer fra Annemarie Gardshol, konsernsjef PostNord:

annemarie-gardshol-konsernsjef-postnord-900x1600-v2_960x1707_90.png

Annemarie Gardshol, konsernsjef PostNord.

Årets første kvartal kan deles inn i to faser; før og etter spredning av korona-viruset i Norden. Fram til midten av mars var utviklingen tydelig positiv, og samlet sett er kvartalets inntekter på nivå med året før. Driftsresultatet utgjorde 314 (162) millioner svenske kroner, noe som er en forbedring, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Det er også tilfredsstillende gitt den rådende korona-situasjonen.

Effektiviseringsprogrammene gjennomføres etter planen, noe som setter oss i posisjon for fremtiden. Vi fortsetter å vokse innen e-handelslogistikk og vi ser en tilbakevending av brevkunder fra konkurrenter.

PostNord Norge: En god inntekts- og resultatforbedring

  • Inntekter 1 100 MSEK (1 099 MSEK i 2019), en organisk vekst på 5,8 % justert for valutaeffekter
  • Driftsresultat (EBIT) 24 MSEK (22 MSEK i 2019), en resultatforbedring på 14,2 % justert for valutaeffekter

Kilde: Kvartalsrapport PostNord 2020, www.postnord.com

Kommentarer fra Robin Olsen, administrerende direktør PostNord Norge:

robin-olsen-adm-dir-postnord-norge-900x1600-v2_960x1707_90.png

Robin Olsen, administrerende direktør PostNord Norge.

- Vi ser en fortsatt sterk positiv inntekts- og resultatforbedring i den norske virksomheten i takt med det økende logistikk- og netthandelsbehovet i det norske markedet, sier administrerende direktør Robin Olsen.

- Kvartalet var preget av en sterk vekst på 15,6 % innenfor privatleveringer (B2C). Dette har forsterket seg ytterligere etter koronasituasjonen fra midten av mars, med en dobling av antall hjemleveringer. Vi har derfor lansert en trygg hjemleveringsløsning uten krav til kvittering fra mottaker. Kapasiteten for hjemlevering er tidoblet, gjennom at sjåfører som normalt kjører til butikk, nå også kan levere hjem på dagtid.

- I 2020 vil vi utvide vår terminal på Langhus med 10 000 m2 som sammen med en utvidet kapasitet på våre hentesteder, øker den totale norske kapasiteten til 250.000 pakker daglig.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord, Ole A. Hagen
E-post: presse.no@postnord.com

Fakta om PostNord AS

PostNord AS er en del det nordiske konsernet PostNord. PostNord er 60% eid av den svenske staten og 40% av den danske staten. Samlet omsatte PostNord AS og øvrige datterselskaper i Norge for ca. 4,2 mrd. NOK i 2019. I Norge har selskapet ca. 1500 ansatte i Norge, 1000 biler og utlevering av pakker i 1600 butikker. Hovedkontoret ligger på Alfaset i Oslo.