Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
2019-04-30 11:44

Bedret produktivitet og økt kvalitet med elektronisk sendingsinformasjon (EDI)

PostNord innfører ny produksjonslogikk fra 1. juli. Dette gir bedre produktivtet og kvalitet, men stiller økte krav til overføring av elektronisk sendingsinformasjon.

PostNord vil fra 1. juli 2019 starte arbeidet med å innføre en ny produksjonslogikk på våre terminaler. Denne forutsetter at vi har informasjon på alle sendinger og kolli før vi starter produksjonen. Du som kunde må derfor overføre elektronisk sendingsinformasjon (EDI) til oss senest ved henting.

Endringen vil innebære at vi går bort fra å sortere på informasjon fra merkelappen, til at vi bruker den elektroniske informasjonen på sendingen til sortering. Vi vil fortsatt ha behov for at postnummer og mottaker fremkommer på merkelappen, som en backup dersom systemet skulle være nede.

Tjenester som å kunne tilby endret leveringssted, tidspunkt for levering og tilleggstjenester mens forsendelsen er under transport, setter nye krav til logistikken, både når det kommer til hvor finmasket vi kan sortere, samt på hvilket grunnlag vi sorterer. Her er det avgjørende at vi forholder oss til informasjonen på sendingen, og ikke hva som opprinnelig står på strekkodelappen.

Fordeler for deg som kunde

  • Økt kapasitet og bedre kvalitet i transportnettverket vårt.
  • Leveringspresisjon vil bedres, det samme vil gjelde for leveringssikkerheten med tanke på skade og feil, da vi foretar færre håndteringer av en og samme sending.
  • Ledetiden og henvendelser vil reduseres, da vi ikke trenger å stoppe pakker for å foreta endringer med tanke på avviksbehandling og ommerking i like stor grad som tidligere.

Vi håper at du ser mulighetene dette gir deg som kunde av PostNord, og at du har forståelse for nødvendigheten av denne endringen.

Arbeidet starter opp 1. juli 2019, og implementering av våre 25 terminaler vil skje fra den dato og ut året 2020.

Les mer om EDI her

Driftsmeldinger

Her finner du informasjon over hendelser som påvirker vår produksjon og distribusjon.

Se også:

Vei- og trafikkinformasjon fra Statens vegvesen
Trafikkmeldinger fra Bane NOR
Varsler om naturfarer i Norge

Se driftsmeldinger