Hopp over navigering og søk
Om oss

Samfunnsansvar

Våre tjenester er basert på transport, og vi jobber kontinuerlig med å redusere vår påvirkning på miljøet. Vi er aktivt involvert i samfunnet vi opererer i, og støtter derfor utvalgte områder innen sport og kultur.

Miljøriktig

Vi skal bidra til et bedre miljø gjennom effektive transport- og logistikktjenester. Det er vår oppgave å bidra til å løse samfunnets samlede behov for transport av varer med stadig lavere miljøpåvirkning. I PostNord pågår arbeidet med å redusere energiforbruk og utslipp systematisk og med hyppige målinger.

Konsernets langsiktige mål innebærer en reduksjon av karbondioksidutslippene med 40% innen 2020 sammenlignet med 2009. Dette oppnår vi gjennom å optimere ruter og oppfyllingsgrad, investere i mer drivstoffgjerrige kjøretøy, øke andelen el-biler og øke bruken av biodrivstoff i diesel.

Slik tar vi ansvar:

 • El-biler utgjør 28% av kjøretøyflåten
 • Utslipp redusert med 36% siden 2009
 • Mer godstransport over på jernbane
 • Øker bruk av grønn energi
 • Reduserer energiforbruket i transporter og lokaler
 • Støtter ny miljøteknologi som gir mer effektiv logistikk
 • Samarbeider tett for bærekraftig vekst i vår sektor
 • Fyller bilene og optimaliserer sjåførenes rutenett
 • Sikker og miljøvennlig kjørestil

PostNord er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001: Sertifikat NS-EN ISO 14001:2015

Oversikt over din miljøpåvirkning

Vi gjør eksakt informasjon om miljøpåvirkning tilgjengelig for våre kunder via en kalkulator som viser ditt miljøregnskap.

Ditt miljøregnskap beregner utslipp blant annet avhengig av

 • vekten på sendingen og annen last som kjører sammen med sendingen,
 • hvilken bil sendingen er fraktet med (maks nyttelast og Euroklasse), og
 • strekningen som er kjørt fra postnummer til postnummer med tilhørende topografi.

Med kalkulatoren kan du få miljøregnskap helt fra konsernnivå ned til enkeltstrekninger.

Omfangsdokument

Beskrivelse av virksomheten

Last ned

Høye krav til kvalitet

For oss er høy leveringskvalitet viktig, fordi vi vet at det er viktig for deg. I bransjer med sterk konkurranse er logistikkløsningen forretningskritisk; rask og presis levering bidrar til å holde kundene fornøyde og legger grunnlaget for gjenkjøp.

PostNord er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001: Sertifikat NS-EN ISO 9001:2015

Les mer om PostNords bærekraftsarbeid på postnord.com.

Våre sponsorater

PostNord er stolt sponsor av PostNord-ligaen og TV-aksjonen.

PostNord-ligaen

PostNord-ligaen

Som en av NFFs sposnsorer har vi tatt eierskap til vår egen liga: PostNord-ligaen.

Mer om PostNord-ligaen

TV-aksjonen

PostNord er stolt logistikkpartner for NRKs TV-aksjonen, som i år går til Leger Uten Grenser.

Mer om TV-aksjonen

Norges Sykkelforbund

Norges Sykkelforbund

I samarbeid med Norges sykkelforbund skal PostNord Norge rette fokus på sykkelens viktighet.

Mer om Norges Sykkelforbund