Hopp over navigering og søk
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

Samfunnsansvar

Våre tjenester er basert på transport, og vi jobber kontinuerlig med å redusere vår påvirkning på miljøet. Vi er aktivt involvert i samfunnet vi opererer i, og støtter derfor utvalgte områder innen sport og kultur.

Miljøriktig

Vi skal bidra til et bedre miljø gjennom effektive transport- og logistikktjenester. Det er vår oppgave å bidra til å løse samfunnets samlede behov for transport av varer med stadig lavere miljøpåvirkning. I PostNord pågår arbeidet med å redusere energiforbruk og utslipp systematisk og med hyppige målinger.

Høsten 2022 ble PostNord premiert med NHO LTs miljøpris etter å ha nådd målet med å redusere PostNord sine CO2 utslipp med 40 % i 2020, sammenlignet med 2009. Det er laget en ny, og enda mer ambisiøs bærekraftstrategi som skal gjøre PostNord fossilfri innen 2030.

Dette skal vi oppnå ved å optimere ruter og oppfyllingsgrad, investere i mer drivstoffgjerrige kjøretøy, øke andelen el-biler og øke bruken av biodrivstoff i diesel.

Slik tar vi ansvar:

 • El-biler utgjør 28 % av kjøretøyflåten
 • Utslipp redusert med over 40 % siden 2009
 • Mer godstransport over på jernbane
 • Øker bruk av grønn energi
 • Reduserer energiforbruket i transporter og lokaler
 • Støtter ny miljøteknologi som gir mer effektiv logistikk
 • Samarbeider tett for bærekraftig vekst i vår sektor
 • Fyller bilene og optimaliserer sjåførenes rutenett
 • Sikker og miljøvennlig kjørestil

PostNord er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001: Sertifikat NS-EN ISO 14001:2015

Oversikt over din miljøpåvirkning

Vi gjør eksakt informasjon om miljøpåvirkning tilgjengelig for våre kunder via en kalkulator som viser ditt miljøregnskap.

Ditt miljøregnskap beregner utslipp blant annet avhengig av

 • vekten på sendingen og annen last som kjører sammen med sendingen,
 • hvilken bil sendingen er fraktet med (maks nyttelast og Euroklasse), og
 • strekningen som er kjørt fra postnummer til postnummer med tilhørende topografi.

Med kalkulatoren kan du få miljøregnskap helt fra konsernnivå ned til enkeltstrekninger.

Omfangsdokument

Last ned beskrivelse av virksomheten her.

Høye krav til kvalitet

For oss er høy leveringskvalitet viktig, fordi vi vet at det er viktig for deg. I bransjer med sterk konkurranse er logistikkløsningen forretningskritisk; rask og presis levering bidrar til å holde kundene fornøyde og legger grunnlaget for gjenkjøp.

PostNord er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001: Sertifikat NS-EN ISO 9001:2015

Les mer om PostNords bærekraftsarbeid på postnord.com.

Varsling av kritikkverdige forhold

Det skal være enkelt for ansatte, underleverandører og andre som utfører arbeid knyttet til PostNords virksomheter i Norge, å varsle om kritikkverdige forhold.

Varsling er både lovlig og ønsket. Dersom du melder i fra om kritikkverdige forhold kan du bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel atferd blir avdekket og opphører.

Les mer om vår varslingsrutine her.

Åpenhetsloven – ivaretakelse av menneskerettigheter

PostNord er omfattet av Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer dette.

Jobb og karriere

Transport- og logistikkindustrien er et spennende arbeidsfelt. ​Det stilles stadig sterkere krav til produktutvikling og informasjonstjenester i et globalisert transportmarked, samtidig som kravene til effektivitet og service økes.

Betingelser for sjåfører

PostNord er opptatt av at våre egne sjåfører og de som er ansatt hos våre underleverandører har betingelser iht. lover og forskrifter. For å sikre dette gjennomfører vi en rekke tiltak, internt, på terminaler og overfor selskaper som kjører for oss.

Våre sponsorater

PostNord er stolt sponsor av PostNord-ligaen og TV-aksjonen.

TV-aksjonen

PostNord er stolt logistikkpartner for NRKs TV-aksjonen, som i år går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe krigsrammede barn. 

PostNord-ligaen

Som en av NFFs sposnsorer har vi tatt eierskap til vår egen liga: PostNord-ligaen.

Tour of Scandinavia 2023

PostNord sponser Tour of Scandinavia, det eneste sykkelrittet som ble arrangert i Norden på kvinnenes World Tour i 2023.